Ibrugtagningstilladelse

Jeg hjælper dig med ibrugtagningstilladelsen

Før du tager din nye bygning i brug, skal byggesagen færdigmeldes til kommunen før de kan udstede ibrugtagningstilladelse – Det kan jeg hjælpe dig med!

Når du skal bygge noget eller lovliggøre en allerede opført bygning, skal du have ibrugtagningstilladelse til at tage den i brug efterfølgende. Det kræver en godkendelse fra kommunen, og det kaldes for ibrugtagningstilladelse.

For at få en ibrugtagningstilladelse, skal du færdigmelde din byggesag og vedlægge dokumentation for de tekniske bestemmelser i bygningsreglementet som din bygning er omfattet af. Det kan være alt fra adgangsforhold til energiforbrug i bygningen. Færdigmeldingen skal indeholde fx tegninger af byggeriet, beviser for, at det er sikkert og godkendt samt dokumentation for, at alle regler er overholdt.

Bygninger, der er beregnet til bestemte formål så som opholdsareal. Disse bygninger skal ifølge Bygningsreglementet gives en ibrugtagningstilladelse, inden bygningerne kan tages i brug.

Med min hjælp slipper du for en tidskrævende og for nogle en frustrerende proces med at ansøge om ibrugtagning. Kontakt os i dag, og lad os hjælpe dig med at få din drømmebolig til at blive virkelighed.

Louise Stage

Minimumskrav til færdigmelding for indhentning af ibrugtagningstilladelse

Minimumskrav til færdigmelding for indhentning af ibrugtagningstilladelse kan variere en smule afhængig af bygningens kompleksitet. Helt generelt skal færdigmeldingen dog indeholde følgende punkter:

Tegninger og beskrivelser af det udførte byggeri:

færdigmeldingen skal indeholde dokumentation for de tekniske bestemmelser som der er relevante for den opførte bygning eller den udførte anvendelsesændring.

Beregninger og testrapporter:

Færdigmeldingen skal indeholde beregninger og testrapporter, der dokumenterer, at byggeriet opfylder relevante krav og normer. Det kan for eksempel være beregninger af bygningens energiforbrug eller indeklima.

Drift og vedligeholdelsesmanualer:

Færdigmeldingen skal indeholde drift og vedligeholdelsesmanualer for de installationer der er relevante for den opførte bygning eller den ændrede anvendelse.

Dokumentation for materialer og installationer:

Færdigmeldingen skal indeholde dokumentation for de materialer og installationer, der er brugt i byggeriet. Det kan for eksempel være CE-mærkninger eller dokumentation for, at materialerne er godkendt i henhold til gældende krav og normer.

Erklæringer og certifikater:

Færdigmeldingen skal indeholde underskrevet erklæringer, der bekræfter, at byggeriet er i overensstemmelse med gældende regler og normer. Det kan for eksempel være erklæringer om, at byggeriet er energimæssigt bæredygtigt eller om, at det er i overensstemmelse med sikkerhed ved brand.

Hvad er en ibrugtagningstilladelse og hvornår skal man bruge den?

Dansk lovgivning stiller krav om indhentelse af ibrugtagningstilladelse, inden et byggeri kan tages i brug. Det er uanset om det er nybyg eller om der er tale om tilbygninger herunder også bygninger der er opført uden de nødvendige byggetilladelser.

Bygninger, der er beregnet til bestemte formål så som opholdsareal, er omfattet af bekendtgørelsen om byggesikkerhed. Disse bygninger skal ifølge Bygningsreglementet gives en ibrugtagningstilladelse, inden bygningerne kan tages i brug.

Ifølge danske standarder og love er ibrugtagningstilladelsen, en godkendelse, der udstedes af kommunen, når et byggeri er færdigbygget og klar til ibrugtagning. Ibrugtagningstilladelsen er beviset på, at det pågældende byggeri opfylder gældende regler og krav for bl.a. byggesikkerhed, brugbarhed og sikkerhed. Denne godkendelse er altså en forudsætning for at kunne tage de nye eller allerede opførte bygninger i brug.

Jeg vil altid anbefale at undersøge de lokalt opstillede krav til ibrugtagningstilladelser, inden du påbegynder et bygge- og eller ændre anvendelse af en bygning.

Hvornår skal man have en ibrugtagningstilladelse?

Dansk lovgivning kræver, at kommunen udsteder en ibrugtagningstilladelse, når et nyt byggeri eller en anvendelsesændring af eksisterende bygning skal tages i brug efter endt byggeri.

Som førnævnt er en ibrugtagningstilladelse er et krav, hvis byggeriet er omfattet af bekendtgørelsen om byggesikkerhed, som er en del af bygningsreglementet og dansk lovgivning.

Ibrugtagningstilladelser skal gives af kommunen – nærmere bestemt kommunalbestyrelsen. Når der foreligger dokumentation for, at et byggeri er omfattet af bekendtgørelsen om byggesikkerhed og bygningen er opført i overensstemmelse med de gældende regler og krav, kan kommunen udstede en ibrugtagningstilladelse. Kommunen kan dog i visse tilfælde kræve yderligere dokumentation eller undersøgelser, før tilladelsen endeligt gives.

Ibrugtagningstilladelsen er altså en forudsætning for at kunne tage de færdige bygninger i brug. Det er derfor en god ide at færdigmelde byggesagen i så god tid som muligt. Derved risikerer du ikke at skulle vente på kommunens godkendelse, før byggeriet kan tages i brug.

Før du kan færdigmelde din byggesag for at indhente ibrugtagningstilladelse, er det også særligt vigtigt at tage højde for den dokumentation der skal vedlægges færdigmeldingen, at den efterviser de tekniske bestemmelser tilstrækkeligt.

Derudover er det også vigtigt, at alle dokumenter, erklæringer og certifikater på rådgivere er i orden, før du færdigmelder din byggesag for indhentning af ibrugtagningstilladelse, da det både koster penge og tid få dem i orden, hvis der er mangler eller fejl i disse.

(+45) 20 82 81 31
mail@louise-stage.dk